Pasowanie na czytelnika.

Pierwszoklasiści zostali dziś oficjalnie przyjęci do grona czytelników szkolnej biblioteki. Pan Robert Szymura przygotował dla dzieci piękną prezentację o książkach i bibliotece, a następnie uroczyście pasował uczniów na czytelników. Dzieci otrzymał dyplomy, karty biblioteczne oraz zeszyty lektur, w których opisywać będą przeczytane książki. Każdy uczeń wypożyczył również z biblioteki ciekawą książkę.