Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Biblioteka

PLAN I REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ZAGÓRZU

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

„A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz.”                                                                                                                                                                          Mikołaj Rej

Biblioteka szkolna stanowi dla uczniów i nauczycieli centrum informacji, daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia.
Użytkownikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele, pracownicy i absolwenci szkoły.

Biblioteka oferuje czytelnikom księgozbiór liczący około 4 tys. woluminów i zaprasza do odwiedzin od poniedziałku do piątku.

 1. GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI                                                                                                              
PONIEDZIAŁEKWTOREK ŚRODACZWARTEKPIĄTEK
8.00 – 12.00 8.00 – 12.00    8.00 – 12.008.00 – 12.008.00 – 12.00

2. REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI*

 • Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając do domu lub czytając na miejscu.
 • Czas pracy biblioteki dostosowany jest do tygodniowego planu zajęć lekcyjnych.
 • W bibliotece czytelnik może korzysta z wolnego dostępu do półek.
 • Nauczyciele i uczniowie mają możliwość korzystania z księgozbioru podręcznego podczas zajęć lekcyjnych za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 • Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko.
 • Jednorazowo wypożyczyć można 5 książek.
 • Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.  
 • Wypożyczone książki należy zwrócić  do biblioteki najpóźniej na tydzień przed końcowo- roczną radą klasyfikacyjną. W przypadku zmiany lub ukończenia szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 • Istnieje możliwość wypożyczenia książek na okres wakacyjny.
 • W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i kulturalnie. Wypożyczone książki należy szanować.
 • Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

*od września 2021 roku do odwołania obowiązuje regulamin na okres pandemii, znajdziesz go poniżej.

2a. REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ OBOWIĄZUJĄCY OD WRZEŚNIA 2021 ROKU

W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną i obowiązującymi w naszej szkole procedurami bezpieczeństwa, biblioteka szkolna pracuje w oparciu o poniższy regulamin:

1. Uczniowie odbierają zamówione książki, które podaje bibliotekarz – nie mają dostępu do półek.

2. Do odwołania nie obowiązują karty biblioteczne, przy wypożyczeniu uczeń podaje swoje imię i nazwisko. W klasach 1-3 możliwy jest inny sposób wypożyczania książek po wcześniejszym ustaleniu między bibliotekarzem a wychowawcą.

3. Książki można rezerwować w systemie e-biblio. Czas potwierdzenia rezerwacji od 1 do 3 dni – czas ten wynika z konieczności poddania kwarantannie zwracanych książek.

4. Przy zwrocie książki uczeń dołącza do nich kartkę ze swoim imieniem i nazwiskiem,  odkłada je na stolik skąd odbiera  bibliotekarz. W klasach 1-3 możliwy jest inny sposób oddawania książek po wcześniejszym ustaleniu między bibliotekarzem a wychowawcą.

5. Uczeń może mieć na swoim koncie pięć wypożyczonych książek nie licząc podręczników.

6. Przy wypożyczaniu i zwrocie książek uczniowie zobowiązani są do przestrzegania wszystkich procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.

3. PLAN PRACY  BIBLIOTEKI

PRACA PEDAGOGICZNAPRACA TECHNICZNA
1. Rozwijanie kultury czytelniczej:
• prowadzenie indywidualnych rozmów
z czytelnikami na temat przeczytanych książek,
• pomoc uczniom przygotowującym
się do konkursów przedmiotowych,
• rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową,
• organizacja zajęć bibliotecznych,
• udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom
i nauczycielom,
• współpraca z nauczycielami podczas organizowania konkursów
i uroczystości szkolnych,
• współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności czytelniczej.
2. Organizacja konkursów szkolnych.
3. Organizacja wystawek i gazetek bibliotecznych promujących książkę, czytelnictwo i bibliotekę.
4. Udostępnianie zbiorów:
• wypożyczanie zbiorów,
pomoc w wyborze literatury.
1. Planowanie i sprawozdawczość:
• opracowanie rocznego planu pracy,
• prowadzenie statystyki dziennej  i okresowej,
• opracowanie sprawozdania z pracy biblioteki,
• prowadzenie dokumentacji.
2. Gromadzenie, opracowanie, selekcja  i konserwacja zbiorów:
• zakup nowości
• pozyskiwanie książek w ramach darów,
• konserwacja zbiorów,
• selekcja książek zniszczonych, nieaktualnych.
3. Organizacja udostępniania zbiorów:
• prowadzenie księgi inwentarzowej  i rejestru ubytków
• opracowanie formalne zbiorów.
 1. KĄCIK CZYTELNICZY

W kąciku czytelniczym prezentowane są nowości czytelnicze, rekomendacje literacki oraz książki tematycznie związane z ważnymi uroczystościami i wydarzeniami szkolnymi. Z książek tych mogą korzystać uczniowie podczas przerw i w czasie wolnym od zajęć. Oferta kącika jest aktualizowana na bieżąco.

 1. CYFROWA BIBLIOTEKA

W dzienniku elektronicznym dostępny jest moduł e-biblio, który umożliwia uczniom przeglądanie i rezerwowanie książek znajdujących się w bibliotece szkolnej. Poniżej znajduje się instrukcja  i zasady korzystania z tego modułu.

KROK PO KROKU – instrukcja:

1. Zaloguj się do swojego konta w programie LIBRUS,

2. Najedź na zakładkę MODUŁY w górnym pasku,

3. Z wyświetlonej listy wybierz „e-biblio”,

4. Otwarte zostanie nowe okno z twoim kontem bibliotecznym, w polu szukaj wpisz nazwisko autora, tytuł lub inną informację dotycząca szukanej książki np.: tematykę (powieść obyczajowa, przygodowa, przyrodnicza, historyczna, baśnie, legendy i.t.p), możesz sprawdzić też lektury dla danej klasy rozwijając odpowiednią listę,

5. Po wydaniu polecenia ”szukaj” wyświetli się lista książek z krótkim opisem ( tytuł książki, autor, ilość książek do wypożyczenia i.t.p.),

6. Wybraną książkę możesz odłożyć na wirtualną półkę by zarezerwować ją później lub zrobić to od razu klikając ikonkę „rezerwuj”,

7. Otrzymasz informację o wysłaniu rezerwacji, naciśnij „ok”,

8. Jeśli rezerwacja zostanie zaakceptowana otrzymasz potwierdzenie. O jej akceptacji dowiesz się klikając na rezerwowaną przez siebie książkę, wyświetli się okno z informacją, że twoja rezerwacja została przyjęta bądź nie i ile czasu masz na odbiór książki w bibliotece jeśli została zarezerwowana.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu