SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAGÓRZU

   Mając na uwadze ewentualność rozpoczęcia się w dniu 8 kwietnia 2019 r., zapowiadanego przez właściwe organizacje związkowe strajku bezterminowego nauczycieli i pracowników obsługi – uprzejmie informuję, że na czas akcji protestacyjnej, zamknięte zostaną wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice, w tym Szkoła Podstawowa w Zagórzu. W czasie akcji protestacyjnej, w jednostkach objętych tą akcją przebywać będą wyłącznie protestujący. Zajęcia lekcyjne oraz zajęcia świetlicowe zostaną zawieszone. Dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni zadeklarowali uprzednio (do dnia 2 kwietnia 2019 r.) taką potrzebę, objęte zostaną opieką przez Dom Kultury w Staniątkach w godz. od 8:00 do 13:00.

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy do skorzystania z możliwości przekazania 1% swojego podatku na rzecz SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w ZAGÓRZU.

Dla ułatwienia przedstawiamy procedurę obowiązującą osoby odprowadzające w ten sposób część swojego podatku.

Procedura