ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAGÓRZU

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Magdalena Żak - przewodnicząca

2. Barbara Pławecka - zastępca

3. Krzysztof Nosal - sekretarz

5. Justyna Giza - skarbnik przedszkole

4. Zofia Wrześniak - skarbnik szkoła