ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAGÓRZU

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAGÓRZU

"Mali ludzie staną się wkrótce dużymi ludźmi i będą podejmować decyzje dotyczące naszej przyszłości"

"Pamiętajmy, że dobra edukacja dziś zwiększa szanse nas wszystkich na lepsze jutro"

DLACZEGO STOWARZYSZENIE?

W dniu 25 kwietnia 2006 roku na Zebraniu Założycielskim powołane zostało stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu, które powstało z myślą o niesieniu pomocy szkole i jej uczniom.

Opiera ono swoją działalność na pracy społecznej wszystkich swoich członków.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest gromadzenie środków finansowych na rzecz pomocy Szkole Podstawowej w Zagórzu dla poprawienia warunków nauczania oraz inspirowania, mobilizowania lokalnej społeczności i wszystkich zainteresowanych do działania dla dobra dzieci i szkoły.

Cele te realizowane będą poprzez organizację imprez charytatywnych, festynów, konkursów, wspieranie finansowe najuboższych uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych, książek i przyborów szkolnych.

Podejmując decyzję o powstaniu Stowarzyszenia kierowaliśmy się przeświadczeniem, że wielu ludziom bliskie jest dobro naszych uczniów i szkoły.

Tworząc formalnie określoną grupę osób, którym bliski jest konkretny cel, pragniemy naszej działalności nadać formę prawną. Dlatego 25 maja 2006 roku w XI Wydziale KRS w Krakowie złożono wniosek o zarejestrowania naszego Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działając prawnie w wielu sytuacjach będzie nam łatwiej przyczyniać się do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu.

Liczymy na wsparcie wszystkich, którym zależy na prawidłowym rozwoju dzieci.

 

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI STOWARZYSZENIA

  1. Paweł Kurzawa
  2. Janina Smoleń
  3. Ilona Więsek
  4. Agnieszka Zabzdyr

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

  • Prezes- Czajkowska Barbara
  • Z-ca- Prezesa Wdaniec Barbara
  • Skarbnik- Pyrz Agnieszka

HONOROWY CZŁONEK STOWARZYSZENIA

Pierwszym honorowym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły został Pan Ludwik Czajkowski, syn założyciela Szkoły Podstawowej w Zagórzu.

KONTO BANKOWE STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAGÓRZU
BANK SPÓŁDZIELCZY NIEPOŁOMICE
NR KONTA: 51 8619 0006 0060 0625 1769 0001

Statut Stowarzyszenia