ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAGÓRZU

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

 

PONIEDZIAŁEK      8:00 - 11:00

WTOREK                   8:00 - 10:00

ŚRODA                       8:45 - 11:45

CZWARTEK              8:45 - 12:45

PIĄTEK                      8:45 - 11:45  

 

     Biblioteka dysponuje zbiorem lektur dla klas I – VIII, bogatym zasobem słowników       i encyklopedii oraz atlasów, które udostępniane są na lekcje z poszczególnych przedmiotów. Znajdują się tu również czasopisma zarówno dla dzieci jak i dla nauczycieli. Większość książek jest wypożyczana, z pozostałych można korzystać w czytelni. W zasobach biblioteki znajduje się bogaty księgozbiór związany z postacią Józefa Piłsudskiego – patrona naszej szkoły. Utworzone zostało również Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, składające się z czterech komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego, z których korzystają uczniowie i nauczyciele

Regulamin korzystania z biblioteki:

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.

3. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować (przedłużyć) na kolejny okres.

4. Uczeń może mieć wypożyczone maksymalnie pięć książek.

5. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

6. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki oraz innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.

7. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

8. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

10. W bibliotece należy zachować ciszę.