ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAGÓRZU

Zagórze to niewielka miejscowość położona w gminie Niepołomice, powiat wielicki, woj. małopolskim.

Historia 

 Edukacja na tym terenie ma jednak o wiele krótsze dzieje. Na początku XIX w. przystąpiono do organizowania szkół parafialnych, ale natrafiono na trudności finansowe. Pomimo nich w Zagórzu starano się prowadzić naukę czytania i pisania. Organizowali ją wędrowni nauczyciele, organiści, kantorzy a czasem księża.naszej wsi jest głęboko zakorzeniona w historii tego regionu i sięga XIII w. 

 

 

W latach 1898-1903, nauka odbywała się w prywatnym mieszkaniu Józefa Czajkowskiego. Z jego to inicjatywy w 1903 r. powstała Rada Szkolna Miejscowa, która zajęła się zorganizowaniem szkoły.

Od 1.X.1903 r. czynności służbowe obejmuje nauczycielka Feliksa Gerlich.


Warunki lokalowe i finansowe były bardzo ciężkie. Nie było budynku szkolnego, lekcje odbywały się w wynajętej sali

W tej sytuacji w 1908 r. mieszkańcy gminy zakupili stary budynek mieszkalny i zaadaptowali go na potrzeby szkoły. Powstała jedna duża klasa oraz mieszkanie dla nauczyciela.

Po wielu latach starań Naczelnika Gminy Zagórze, a zarazem przewodniczącego Komitetu Budowy Szkoły, Józefa Czajkowskiego wybudowano nową szkołę.


W dniu 30.VI.1930 r. odbyło się jej uroczyste poświęcenie.
Szkoła otrzymała imię pierwszego Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego.W czasie wojny, mimo okupacji niemieckiej, nauka w szkole była kontynuowana.

Wraz z zakończeniem wojny szkoła traci swoje imię.
Na początku lat sześćdziesiątych dzięki wysiłkowi społeczności lokalnej oddano do użytku drugą izbę lekcyjną. 

W roku szkolnym 1984/85 rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Kolejne lata przyniosły kontynuację budowy, a także połączenie przewiązką nowego budynku ze starą częścią.

Na początku lat dziewięćdziesiątych dokonano remontu starej części szkoły. Wreszcie 9 kwietnia 1996 roku po wielu latach budowy nastąpiło oddanie nowej części szkoły. W roku 2003, w stulecie założenia, naszej szkole ponownie nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

 

 

 

 

Hymn szkoły został napisany z okazji 100 rocznicy powstania szkoły i po raz pierwszy był odśpiewany przez całą społeczność szkolną w czasie uroczystego przywrócenia szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego i poświęcenia sztandaru.

słowa: MAGDALENA HYTROŚ
muzyka: WIESŁAW HYTROŚ

HYMN

TY UKOCHAŁEŚ SWĘ OJCZYZNĘ I BYŁEŚ WIERNY JEJ PO GRÓB
TYŚ MŁODE SERCA ZAHARTOWAŁ ABY PODJĘŁY DLA NIEJ TRUD
TYŚ SŁYSZAŁ I TŁUMIŁ PŁACZ I JĘK LUDZKI
MARSZAŁKU JÓZEFIE PIŁSUDSKI

ref. WIĘC MY DZIECI POLSKIEJ KRWI
PRAGNIEMY PODZIĘKOWAĆ CI
BO POLSKI JESTEŚMY WYCHOWANKAMI
JEJ JEDYNYMI STRAŻNIKAMI
BĄDŹ WIĘC NAM WZOREM I SZKOLNYM PATRONEM
MARSZAŁKU JÓZEFIE PIŁSUDSKI

TYŚ POPROWADZIŁ NASZE LEGIONY
NA HARDY ZAWZIĘTY I ZWYCIĘSKI BÓJ
TYŚ W BOGU WIARĘ O WOLNOŚĆ ZACHOWAŁ
TWOJA CODZIENNOŚĆ TO MORDERCZY ZNÓJ
TYŚ NIE CZUŁ OBAWY PRZED CAREM RUSKIM
MARSZAŁKU JÓZEFIE PIŁSUDSKI

ref. WIĘC MY DZIECI POLSKIEJ KRWI
PRAGNIEMY PODZIĘKOWAĆ CI
BO POLSKI JESTEŚMY WYCHOWANKAMI
JEJ JEDYNYMI STRAŻNIKAMI
BĄDŹ WIĘC NAM WZOREM I SZKOLNYM PATRONEM
MARSZAŁKU JÓZEFIE PIŁSUDSKI