ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAGÓRZU

Nabór do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole i do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Zagórzu
na rok szkolny 2019/2020
będzie prowadzony od 4 do 22 marca 2019 r.

 

Wnioski lub karty zapisu można pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
Wypełnione wnioski lub karty należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do 29.03.2019 r.
Wszelkich informacji udziela Sekretariat szkoły codziennie w godz. od 8:00 do 15:00.
Kontakt telefoniczny- 12 2818 990.

 

1. Regulamin rekrutacji.

 1. regulamin rekrutacji do Punktu Przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Zagórzu

 

2. Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole ( dotyczy nowo przyjętych dzieci)

 1.  wniosek o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego
 2. wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole
 3. oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do punktu przedszkolnego
 4. oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności kandydata
 5. oświadczenie o dogodnym położeniu szkoły
 6. oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego dla osób fizycznych
 7. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 8. oświadczenie o dochodach

 

3. Kontynuacja wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym lub oddziale przedszkolnym w szkole

 1. deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym
 2. deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole

 

4. Zapisy do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
-karta zapisu do klasy pierwszej


5. Rekrutacja do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
- wniosek o przyjęcie