ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAGÓRZU