Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Kalendarz

          Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2021/2022

TERMINZADANIE
1 wrześniaRozpoczęcie roku szkolnego
16 września 2021Spotkanie z Radą Rodziców
30.08- 3. 09Pierwsze zebrania z rodzicami
17 -20 wrześniaSprzątanie świata (17-19.09.21)
14 październikaŚwięto KEN- dzień wolny od zajęć dydaktycznych, wyłącznie opieka w ramach świetlicy
14 października         Ślubowanie klasy I
10 listopadaŚwięto Szkoły,  Narodowe Święto Niepodległości
 17 listopadaWieczorek literacko/muzyczny
22 listopadaPasowanie na czytelnika       
22-26 listopada         Zebrania z rodzicami
29/30 listopadaAndrzejki szkolne – w klasach
2-6 grudniaMiędzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Dzień Obrony Praw Dziecka – kampania informacyjna “Chronimy Dzieci”
3-6 grudniaMiędzynarodowy Dzień Wolontariusza 
7 grudniaMikołajki klasowe
22 grudniaJasełka (Boże Narodzenie) (DK i DPS)
22 grudniaWigilia szkolna
23-31 grudniaZimowa przerwa świąteczna
6  styczniaTrzech Króli (dzień ustawowo wolny od pracy)
Do 10 styczniaWystawianie ocen śródrocznych
12 styczniaZebranie klasyfikacyjne
13 styczniaZebranie z rodzicami
17-28 styczniaFerie zimowe
21 lutegoDzień Języka Ojczystego
8 lutegoDzień Bezpiecznego Internetu – kampania informacyjna
1 marcaMiędzynarodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
Rekolekcje szkolne
12 marcaDzień Matematyki
21-25 marcaZebranie z rodzicami
14-19 IVWiosenna przerwa świąteczna
13 kwietniaWielkanoc
22 kwietniaDzień Ziemi
1 majaŚwięto Pracy
2 majaDzień flagi
4 majaŚwięto Konstytucji 3 Maja
majDzień Języków Obcych
24-26 majaEgzamin Ósmoklasisty
31 majaUroczystości związane z Dniem Dziecka, Dzień Sportu
15 czerwcaWybory do Samorządu Uczniowskiego
16 czerwcaBoże Ciało
17 czerwcaDodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Do 16 majaInformacje o zagrożeniach
Do 2 czerwcaWystawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych
13-14 czerwcaWystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych
16 czerwcaZebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
24 czerwcaUroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
28 czerwcaZebranie podsumowujące rady pedagogicznej
25–31 sierpniaPrzeprowadzenie egzaminów poprawkowych
Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu