Kalendarz

TERMIN ZADANIE
2 .09.2019 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
17 .09. 2019 r. Obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę
16-20.09. 2019 r. Sprzątanie świata
14 .10. 2019 r. Ślubowanie klas I
14 .10. 2019 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
8 .11. 2019r. Święto Szkoły
28 .11. 2019 r. Andrzejki szkolne
6 .12. 2019 r. Mikołajki szkolne
21 .12. 2019 r. Jasełka szkolne
20 .12. 2019 r. Wigilia szkolna
23.12.2019 r. – 1.01 2020 Zimowa przerwa świąteczna
17 .01.2020 r. Bal karnawałowy
20-24 .01. 2020 r. Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka
Do14 .01. 2020 r. Wystawianie ocen śródrocznych
16 .01. 2020 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
27.01- 09.02 2020r. Ferie zimowe
14 .02 2020 r. Szkolne walentynki
Marzec 2020r. Dzień Żołnierzy Wyklętych
Marzec 2020 r. Rekolekcje szkolne
9–14 .04. 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
21-23 .04. 2020 r. Egzamin ósmoklasisty
4 .05. 2020r. Święto Konstytucji 3 Maja- akademia
Do 18 .05. 2020r. Informacja o zagrożeniach
26 .05. 2020 r. Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki
1 .06. 2020 r. Uroczystości związane z Dniem Dziecka – Dzień sportu
19 .06. 2020 r. Wybory do samorządu uczniowskiego
8 .06. 2020 r. Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych
Do 15 .06 2020 r. Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych
18 .06. 2020 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
26 .06.2020 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
30 .06. 2020 r. Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej
25–31 .08. 2020 r. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

HARM0NOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
12 września 2019 r. Zebranie ogólne z dyrektorem oraz spotkanie w klasach
30 września 2019 r. Spotkanie z Radą Rodziców
21 października 2019 r.              Dzień otwarty
21 listopada 2019 r. spotkanie w klasach
30 stycznia 2020 r. spotkanie w klasach
17 marca 2020 r.                        Dzień otwarty
2 kwietnia 2020 r. spotkanie w klasach
4 czerwca 2020 r. Zebranie ogólne z dyrektorem oraz spotkanie w klasach
Dodatkową mogą odbywać się spotkania z wychowawcami na prośbę rodziców i nauczyciela w terminach wcześniej uzgodnionym.

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2019 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2019 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r.,
 • Wielkanoc – 12 kwietnia 2020 r.
 • Poniedziałek Wielkanocny – 13 kwietnia 2020 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2020 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2020 r.,
 • Boże Ciało – 11 czerwca 2020 r.
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 12 czerwca 2020 r.
 • Egzamin ósmoklasistydzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych –   21-23 .04. 2020 r.