Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Kalendarz

          Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2022/2023

TerminZadanie
1 września 2022 r.Rozpoczęcie roku szkolnego
16 września 2022 r.Obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę
15 września 2022 r.Zebrania z rodzicami
Trzeci weekend września 2022 r.Sprzątanie świata
27 września 2022 r.Europejski Dzień Języków Obcych
29 września 2022 r.Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
30 września 2022 r.Dzień Chłopaka
7 października 2022 r.Ślubowanie klas I
7 październikaObchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia
13 października 2022 r.Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
18 października 2022 r.Dzień otwarty dla rodziców
31 października 2022 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 listopada 2022 r.Wszystkich Świętych
10 listopada 2022 r.Akademia z okazji 11 listopada
11 listopada 2022 r.Narodowe Święto Niepodległości
24 listopada 2022 r.Zebrania z rodzicami
29 listopada 2022 r.Andrzejki szkolne (30 listopada)
6 grudnia 2022 r.Mikołajki szkolne / Dzień Wolontariusza
22 grudnia 2022 r.Jasełka szkolne i Wigilia szkolna
23 grudnia 2022 r.–1 stycznia 2023 r.Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2023 r.Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)
Drugi tydzień stycznia 2023 r.Bal karnawałowy
20 stycznia 2023 r.Szkolne i przedszkolne  uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka (21 i 22 stycznia)
20 stycznia 2023 r.Wystawianie ocen śródrocznych
26 stycznia2023 r.Zebranie rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji uczniów i zebrania z rodzicami
30.01-10.02. 2023 r.Ferie zimowe
14 lutego 2023 r.Szkolne walentynki / Dzień Bezpiecznego Internetu
20-24 lutego 2023 r.Tydzień Języka Polskiego
1 marca 2023 r.Dzień Żołnierzy Wyklętych
8 marca 2023 r.Uroczystości szkolne i przedszkolne związane z Dniem Kobiet (8 marca)
13-17 marca 2023 r.Tydzień Matematyki
 23 marca 2023 r.Zebrania z rodzicami
Marzec 2023 r.Rekolekcje szkolne
27 marca 2023 r.Międzynarodowy Dzień Teatru
6–11 kwietnia 2023 r.Wiosenna przerwa świąteczna
1 maja 2023 r.Święto Pracy
2 maja 2023 r.Dzień flagi- dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja 2023 r.Święto Konstytucji 3 Maja
4 maja 2023 r.Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
11.05. 2023 r.Zebrania z rodzicami
12.05. 2023 r.Święto szkoły i przedszkola
23-25.05. 2023 r.Egzamin ósmoklasisty- dni wolne od zajęć dydaktycznych
1 czerwca 2023 r.Uroczystości związane z Dniem Dziecka – Dzień sportu
1 czerwca 2023 r.Dzień otwarty dla rodziców
1 czerwca 2023 r.Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych
7- 12 czerwca  2023 r.Przeprowadzenie procedury podwyższania ocen przewidywanych
8 czerwca 2023 r.Boże Ciało
9 czerwca 2023 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12 czerwca 2023 r.Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych
15 czerwca 2023 r.Wybory do samorządu uczniowskiego
15 czerwca 2023 r.Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
20 czerwca2023 r.Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych
23 czerwca 2023 r.Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca 2023 r.Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej
28 sierpnia 2023 r.Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu