Rada Rodziców

SZKOLNA RADA RODZICÓW
Musiał Katarzyna przewodnicząca
Jagodzińska Aneta zastępca
Kuśmider Urszula sekretarz
Żak Magdalena skarbnik
PRZEDSZKOLNA RADA RODZICÓW
Szewczyk Agnieszka przewodnicząca
Broda Magdalena zastępca
Migas Bogusława sekretarz
Kuśmider Rafał skarbnik