Rekrutacja 2020/2021

Nabór do przedszkola, oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Zagórzu na rok szkolny 2020/2021

Druki dotyczące rekrutacji można pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły. Terminy rekrutacji podane są w dołączonym dokumencie „Szczegółowy harmonogram rekrutacji”.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. od 8:00 do 15:00.

Kontakt telefoniczny- 12 2818 990.

1. Rekrutacja do Przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole ( dotyczy nowo przyjętych dzieci).

 1. szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szk.2020/2021
 2. wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Zagórzu 
 3. wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole
 4. oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa do przedszkola
 5. oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
 6. oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w promieniu 3 km od przedszkola
 7. oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego dla osób fizycznych
 8. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 9. oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata
 10. potwierdzenie woli  przyjęcia dziecka do przedszkola

2. Kontynuacja wychowania przedszkolnego w  przedszkolu  lub oddziale przedszkolnym w szkole .

 1. deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w  Przedszkolu
 2. deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole

3. Zapisy do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły).

 1. karta zapisu do klasy pierwszej

4. Rekrutacja do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły).

 1. wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
 2. oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej prowadzonej  przez  gminę Niepołomice