Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Rekrutacja 2022/2023

Nabór do przedszkola, oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej
 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagórzu
na rok szkolny 2022/2023.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagórzu ogłasza że zgodnie  z Zarządzeniem Nr 22/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 26 stycznia 2022 r. rekrutacja rozpocznie się od  1 marca 2022 r.

Druki dotyczące rekrutacji można pobierać ze strony internetowej zespołu. Terminy rekrutacji podane są w dołączonym dokumencie „Szczegółowy harmonogram rekrutacji”.

Komplet dokumentów należy zapakować do jednej koperty z napisem „REKRUTACJA DO: ……………” i przekazać do sekretariatu szkoły.

Wszelkich informacji udziela sekretariat zespołu codziennie w godz. od 8:00 do 15:00.

Kontakt telefoniczny- 12 2818 990.

1. Rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole (dotyczy nowo przyjętych dzieci) :

 1. szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szk.2022/2023
 2. wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Zagórzu  (dla dzieci od 3-5 lat)
 3. wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Zagórzu  (dla dzieci  6 letnich)
 4. oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa do przedszkola
 5. oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
 6. oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w promieniu 3 km od przedszkola
 7. oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego dla osób fizycznych
 8. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 9. oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata
 10. potwierdzenie woli  przyjęcia dziecka do przedszkola

2. Kontynuacja wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w szkole:

 1.  deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w  Przedszkolu
 2. deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole

3. Zapisy do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

 1. karta zapisu do klasy pierwszej

4. Rekrutacja do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

 1. wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
 2. świadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej prowadzonej  przez  gminę Niepołomice
 3. potwierdzenie woli  przyjęcia dziecka do klasy pierwszej

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu