Ochrona danych osobowych

  1. Zespół Szkolno Przedszkolny w Zagórzu informuje, że pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowy na adres pocztowy placówki.
  2. Klauzula uczeń, rodzic, opiekun.
  3. Klauzula wizerunek.
  4. Informacja RODO dla osób innych niż dzieci i ich opiekunowie, których dane przetwarza placówka.