Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Ochrona danych osobowych

  1. Zespół Szkolno Przedszkolny w Zagórzu informuje, że pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych Łukasz Kądziołka. Umożliwiamy Państwu z nim z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowy na adres pocztowy placówki.
  2. Informacja RODO dla uczniów, rodziców i opiekunów
  3. Informacja RODO dla pozostałych (INFORM-1)
  4. Informacja na facebook

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu