Świetlica

PLAN PRACY

świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu na rok szkolny 2019/2020

Wprowadzenie

Zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Świetlica stwarza warunki do zabawy, wypoczynku, relaksu, odrobienia zadań domowych oraz wzbogacenia swoich wiadomości, umiejętności a także do zapewnienia wszechstronnego rozwoju wychowanków. Świetlica jest miejscem gdzie ważna jest inicjatywa uczniów, zabawa własna, samokształcenie i samowychowanie. Wychowawcy podążają za uczniem, proponując mu jednocześnie aktywności, w których będzie miał możliwość uczestniczyć. Praca na świetlicy opiera się o zasadę dobrowolności, wedle której uczeń ma swobodę wyboru aktywności z zachowaniem przestrzegania Regulaminu Świetlicy. Uczniowie mają możliwość współdecydowania o zasadach panujących na świetlicy, jej planie pracy a także innych ważnych dla świetlicy sprawach. W miarę możliwości organizacyjnych uczniowie spędzają czas na świeżym powietrzu.

 Cele

 1. Zapewnienie uczniom bezpiecznej przestrzeni (zarówno fizycznej, psychicznej  jak
  i czasowej) do  zabawy, odpoczynku i nauki.
 2. Przygotowanie ucznia do samodzielności, zachęcanie do wykazywania inicjatywy
   i współdecydowania o sprawach świetlicy.
 3. Wzmacnianie postawy twórczej.
 4. Propagowania zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków.
 5. Wzmacnianie poczucia wspólnoty regionalnej, narodowej, europejskiej.
 6. Identyfikowanie, poszerzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 7. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości predyspozycji i talentów.
 8. Nauka współpracy i budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych.

W czasie zajęć świetlicowych dzieci mają możliwość:

– indywidualnej lub wspólnej nauki, odrabiania zadań;

– zabawy dowolnej;

– uczestniczenia w zajęciach grupowych (plastycznych, plastyczno- technicznych, matematycznych, muzycznych, czytelniczych, przyrodniczych, integracyjnych, twórczego myślenia);

– korzystania z gier stolikowych (planszowych i dydaktycznych);

– oglądania bajek i filmów dla dzieci oraz filmów edukacyjnych;

– słuchania bajek czytanych przez nauczyciela

– uczestniczenia w zajęciach na boisku szkolnym lub sali gimnastycznej, a także na szkolnym placu zabaw;

-uczestniczenia w zajęciach relaksacyjnych.

Ramowy plan dnia

07:00 07:45 Zabawa dowolna. Przygotowanie do zajęć.
11:50 12:45 Zabawa dowolna, zajęcia własne.
12:45 13:30 Relaksacja. Odrabianie zadań domowych, prace plastyczne, gry planszowe.
13:30 15:20 Zabawy, gry i ćwiczenia na zewnątrz, spacer. Zadania i zajęcia grupowe.
15:20 16:30 Zabawa dowolna, rozwijanie zainteresowań.

Regulamin Korzystania ze Świetlicy

Ś wietlica jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w dniach w których odbywają się zajęcia w szkole.

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

L ubimy porządek i czystość.

I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hcemy chętnie pełnić dyżury.

A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

J esteśmy kulturalni.

A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

D bamy o piękny język polski.

O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.

M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.


Wrzesień

Wrzesień to czas wchodzenia w nowy rok szkolny.  Czas ten przeznaczymy na integrację, obserwowanie uczniów, identyfikację potrzeb. To także czas na przepracowanie z uczniami

 i wdrożenie reguł obowiązujących na świetlicy.

Zadania:

Stworzenie planu pracy świetlicy, konsultacja z uczniami regulaminu świetlicy, obserwacja zabaw dowolnych, proponowanie uczniom zajęć tematycznych, wdrożenie nawyku odrabiania zadań na świetlicy.

Inspiracje do zajęć, potrzeby, ważne tematy:

Zasady  panujące na świetlicy;

Integracja;

Odblaskowa szkoła;

Święto Szkoły;

Wspomnienia z wakacji

Październik

Zadania:

Kultura osobista i szacunek wobec nauczyciela – wychowawcy oraz pracowników szkoły. Współpraca dzieci z wychowawcą, wspólne rozwiązywanie problemów ucznia. Próba charakterystyki ideału nauczyciela.

Inspiracje do zajęć, potrzeby, ważne tematy:

Światowy Dzień Zwierząt

Święto Edukacji Narodowej

Święto Szkoły

Plony z sadu i ogrodu

Nasze hobby i zainteresowania

Kultura życia codziennego

Listopad 

Zadania:

Rozmowa na temat historii odzyskania niepodległości przez Polskę. Symbole narodowe. Postać Patrona. Polska w różnych czasach.

Inspiracje do zajęć, potrzeby, ważne tematy:

Nasza Wolna Ojczyzna

Co robią zwierzęta kiedy zbliża się zima?

Tydzień Pluszowego Misia

Grudzień

Zadania:

Rozmowa o zwyczajach świątecznych. Skąd taka tradycja, pogadanka na temat choinki, ozdób choinkowych, kolęd. Słuchanie kolęd. Wykonywanie ozdób choinkowych. Rozmowa – dlaczego lubię święta?

Inspiracje do zajęć, potrzeby, ważne tematy:

Barbórka i Mikołajki

Czekamy na święta

Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

Styczeń

Zadania:

Dorastanie, rozwój, przemijanie. Kultura osobista wobec starszych osób. Dlaczego

i w jaki sposób możemy pomagać starszym i młodszym.

Karnawał – co to jest. Wykonywanie masek karnawałowych.

Inspiracje do zajęć, potrzeby, ważne tematy:

Z Nowym Rokiem, Nowym Krokiem!

Karnawał z Babcią i Dziadkiem

Zima lubi dzieci

Karnawał

Luty

Zadania:

Rozmowy na temat naszej miejscowości. Poznawanie historii okolic. Jakie są zakłady i fabryki w naszej gminie? Gdzie pracują Twoi rodzice? Co zmieniło się w naszej gminie w ostatnich latach? Walory przyrodnicze naszej okolicy.

Inspiracje do zajęć, potrzeby, ważne tematy:

Nasze zabawy w teatr

W zdrowym ciele zdrowy duch!

Zagórze i okolice

Marzec

Zadania:

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Rozmowa o przylotach ptaków. Marcowy garnek pogody. Wyszukiwanie przysłów o wiośnie. Słuchanie utworu „Cztery pory roku” – „Wiosna”. Wiosenne kwiaty – praca plastyczna.

Inspiracje do zajęć, potrzeby, ważne tematy:

Wiosenne przebudzenie

Święto Patrona Szkoły

Witamy wiosnę!

Wiosna na wsi, w sadzie i ogrodzie

Kwiecień : DZIEŃ ZIEMI

Zadania

Rozmowa na temat ochrony środowiska – co możemy zrobić, aby je ochronić? Uczymy się segregować śmieci. Woda i jej znaczenie

w życiu człowieka. „Nasza Ziemia” – plakat.

TEMATYKA

Urządzenia techniczne ułatwiają nam życie

Święto radia

Kilka słów o Wielkanocy

Chronimy przyrodę

Polska

Maj : GRUNT TO RODZINA!

Zadania wychowawcze : Rozmowa n/t rodziny, jak ważną rolę pełni w życiu każdego człowieka. Próba oceny, jakie obowiązki w rodzinie posiada każdy

z nas. Za co najbardziej cenisz Mamę, Tatę, Dziadków, rodzeństwo? TEMATYKA

Książka moim przyjacielem

Majówka z Mamą i Tatą

Mój przyjaciel, przyjaciółka

Kosmos

Czerwiec: LATO

Zadania wychowawcze : „Czym charakteryzuje się lato?” – pogadanka. Rozmowa na temat bezpiecznych zabaw na placu zabaw, nad wodą itp. „Moje wakacyjne plany i marzenia” – praca plastyczna. „Czy znam numery alarmowe?”.

TEMATYKA

Dzień Dziecka

Lato, lato

Wakacyjne przestrogi