Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października obchodziliśmy Święto Komisji Edukacji Narodowej. Z tej tez okazji SU przygotował krótki program artystyczny, który zaprezentowany został nauczycielom oraz uczniom. Wszyscy pracownicy naszej szkoły otrzymali życzenia oraz kwiatek.
Opracowanie: Agnieszka Basista