Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Święto Szkoły

8 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły. Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w pokazie fizyczno – chemicznym, który zrobił na nich duże wrażenie. Odbyły się także wybory klasowego omnibusa.

W drugiej części programu, Szkolne Koło Teatralne przygotowało krótkie przedstawienie pokazujące drogę do odzyskania niepodległości. Następnie odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, którego zwieńczeniem było odśpiewanie Hymnu Narodowego przez całą społeczność szkolną.