Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Słodka środa

W środę Samorząd Uczniowski zorganizował słodką niespodziankę. Chętni uczniowie mogli zakupić słodkości przygotowane przez rodziców, ciocie oraz uczniów. Nasza akcja spotkała się z ogromnym entuzjazmem. Śmiało możemy stwierdzić, iż wpisze się ona cyklicznie w plan naszej działalności. Liczymy na pomoc z Waszej strony.