Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Dzień Babci i dziadka.

21 stycznia 2020 roku w naszej szkole zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym dniu dzieci z klasy „0” zaprosiły babcie i dziadków na program artystyczny. Poprzez recytacje wierszyków, śpiew i taniec wyraziły im swą miłość, szacunek i wdzięczność. Po części oficjalnej szanowni goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i miłą rozmowę w towarzystwie kochających wnucząt.

Dziękujemy!