Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole i przedszkolu.

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W załączeniu przekazuję komunikat – proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz platformy LIBRUS. W związku z zaistniałą sytuacją zmianie uległ harmonogram rekrutacji. Szczegóły znajdują się w zakładce  REKRUTACJA 2020/2021.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach
 i placówkach oświatowych – komunikat MEN.

Dyrektor ZSP w Zagórzu

Joanna Hytroś