Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Zawieszenie zajęć szkolnych

W związku z przedłużeniem  zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w całej Polsce  do  10 kwietnia 2020 r. termin rekrutacji do przedszkola zostaje również zmieniony. Pragnę poinformować, że można drogą e-mailową zgłaszać dane dziecka- kandydata do przedszkola. Należy pobrać z zakładki Rekrutacja 2020/2021 wniosek o przyjecie dziecka  i wypełniony zeskanować oraz odesłać na adres mailowy szkoły. W późniejszym terminie, o którym poinformujemy drogą telefoniczną lub mailową, będzie można złożyć pozostałe załączniki i oświadczenia.

Dyrektor ZSP w Zagórzu

Joanna Hytroś