Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Serdecznie zapraszamy Uczniów i Dzieci Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zagórzu na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 według poniższego harmonogramu:

Na teren budynku uczniowie wchodzą bez rodziców.

Uczniowie kl. I-III – punktualnie o wyznaczonej godzinie zostaną odebrani od rodziców przez wychowawców. Rodzice pozostają na zewnątrz. Po zakończonych spotkaniach w klasach nauczyciele odprowadzą dzieci do rodziców i przekażą niezbędne informacje.

Uczniowie kl.IV-VIII o wyznaczonej godzinie samodzielnie wchodzą do sal lekcyjnych.

Oddział przedszkolny tzw.”0″  w tym dniu ma zajęcia od godz. 8:00  do godz.13:00 w  sali nr 2 – wejście od strony boiska szkolnego. Dzieci odbierane będą przy drzwiach wejściowych przez wychowawcę. Dzieci zdeklarowane na pobyt w oddziale po godz. 13.00 zostaną odprowadzone do przedszkola i  stamtąd będą odbierani przez rodziców.

Pozostałe oddziały przedszkolne (3-5 latki) rozpoczynają zajęcia od godz. 7.00 do 17.00 zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu dziecka w przedszkolu

                                                                                                                     Joanna Hytroś

  dyrektor ZSP w Zagórzu