Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Tydzień zdrowia i sportu

W poniedziałek przedszkolaki rozpoczęły Tydzień Zdrowia i Sportu. W związku z tym uczestniczyły w lekcji pokazowej z karate. Dzieciom bardzo podobały się zajęcia, a niektórzy zadeklarowali już uczestnictwo w nowo poznanym sporcie.