Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

„Matematyczny ogród”

W ramach realizowanej w grupie Pszczółek innowacji pedagogicznej „Matematyczny ogród”, dzieci poszerzają swoje zainteresowania przyrodnicze i matematyczne. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wykonywały jedno z zadań innowacji: przeliczały,segregowały i sadziły cebulki kwiatów, które wyrosną już wiosną.