Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

42 rocznica wyboru Jana Pawła II

Corocznie uczniowie naszej szkoły pod opieką ks. Pawła prezentują akademię o św. Janie Pawle II. Pomimo restrykcji sanitarnych i w tym roku udało się przygotować i zaprezentować historyczne wspomnienie dotyczące dzieciństwa, studiów, kapłaństwa i posługi papieskiej naszego świętego.
Dzięki środkom audiowizualnym w akademii uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Niech św. Jan Paweł II będzie dla nas wzorem nie marnowania czasu ale aktywności w dziedzinie sportu i nauki.