Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Giganci programowania

Zachęcam wszystkich uczniów do udziału w warsztatach online z programowania. Wystarczy zgoda rodziców oraz Wasze chęci.

Szczegółowe informacje w linku poniżej lub u nauczyciela informatyki Anny Lorek-Bera.

Zachęcam gorąco!

SZKOŁA Z GIGANTAMI