Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Świąteczne życzenia

Zamiast tradycyjnych Wigilii klasowych uczniowie naszej szkoły spotkali się z wychowawcami on-line, życząc sobie i swoim rodzinom spokojnych i przede wszystkim zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.