Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Ratujemy i uczymy ratować.

Klasy I-III nawet w trakcie pandemii nie zapomniały jak ważna jest umiejętność ratowania ludzkiego życia. W ramach realizacji programu „Ratujemy i uczymy ratować” zaprosiliśmy do szkoły ratownika medycznego, panią Joannę Semczuk-Augustynek, która opowiedziała nam o swojej odpowiedzialnej pracy i przeprowadziła profesjonalny kurs udzielania pierwszej pomocy, za co składamy jej ogromne podziękowania. Teraz każdy z nas w sytuacji zagrożenia życia będzie wiedział, jak powinien się zachować. Bo często czyjeś życie, zależy tylko od nas.