Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi.

W tym dniu dominował w przedszkolu kolor zielony. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, w jaki sposób należy dbać o środowisko oraz w praktyczny sposób wykorzystały zdobytą wiedzę na temat segregacji odpadów, wrzucając je do odpowiednich pojemników. Dzięki poznaniu pojęcia recyklingu, z plastikowych butelek powstały ekologiczne doniczki na kwiaty. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, dzieci przystąpiły do akcji sprzątania świata.