Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim – część plastyczna.

Serdecznie gratulujemy uczennicy klasy pierwszej- Lenie Orzechowskiej zdobycia I miejsca w powiatowym konkursie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim w części plastycznej.