Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Międzynarodowy projekt eTwinning „Welcome to Poland, welcome to Europe”

Od kwietnia 2021 roku troje uczniów klasy szóstej bierze udział w projekcie eTwinning ’Welcome to Poland, Welcome to Europe’. Dzięki niemu będą poznawać atrakcje turystyczne w wybranych krajach europejskich oraz w Polsce używając nowoczesnych narzędzi TIK.

Gabrysia, Liliana i Mikołaj uczestniczą w wielu przedsięwzięciach i zadaniach. Odbył się już konkurs na logo projektu, powstają liczne gry, quizy, prezentacje, plakaty oraz interaktywne mapy i wirtualne wycieczki po Polsce i Europie.

Podczas spotkań nauczycieli i uczniów prezentowane są prace i prezentacje, a uczniowie mają szansę poznać osoby z innych szkół. Przed nami jeszcze podsumowanie projektu w formie quizów i turniejów on-line, w których będziemy utrwalać wiadomości o różnych krajach i regionach Polski.