Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Międzynarodowy Dzień Kropki

15 września zerówka obchodziła Międzynarodowy Dzień Kropki, czyli święto kreatywności, odwagi i zabawy. Dzieci słuchały opowiadania o dziewczynce, która dzięki małej kropce zmieniła myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości, następnie każdy prezentował swój talent. Zeròwkowicze wspólnie stworzyli plakat oraz brali udział w wielu „kropkowych” zadaniach.