Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Wycieczka do Izby Leśnej w Niepołomicach

Dnia 16.09.2021r. uczniowie klasy I,II,III wyruszyli do Izby Leśnej w Niepołomicach, by poszerzyć  i utrwalić swoją wiedzę na temat lasu. Poznać  jego budowę, funkcje  oraz mieszkańców. Kolejnym ważnym aspektem naszej wizyty było poznanie specyfiki pracy leśnika oraz uświadomienie sobie, jak nasze zachowanie wpływa na życie lasu. Po wyczerpującej lekcji w Izbie Leśnej udaliśmy się w towarzystwie pracownika Nadleśnictwa do Puszczy Niepołomickiej, by zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce.