Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Zawód – psychoterapeuta

Dzisiaj w zerówce gościliśmy mamę Emilki, która opowiedziała dzieciom o swoim zawodzie – psychoterapeuty oraz przeprowadziła bardzo ciekawe warsztaty, na których zerówkowicze rozmawiali o emocjach, relacjach a także poznali różne sposoby radzenia sobie ze złością. W nagrodę za aktywny udział w zajęciach każdy otrzymał antystresową zabawkę. Pani Magdaleno, bardzo dziękujemy.