Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Ślubowanie uczniów klasy I

Dnia 14.10.2021r. odbyła się uroczystość pasowania dzieci z klasy pierwszej
na uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu.

W tym dniu, po krótkim programie artystycznym i zdobyciu niezbędnych umiejętności uczniowie złożyli uroczystą przysięgę, a następnie pani dyrektor
Joanna Hytroś, pasowała każdego na ucznia. Po części oficjalnej dzieci otrzymały upominki a następnie udały się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.