Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Szkoła pamięta

Listopad to dla większości z nas czas refleksji nad przemijaniem, czas wspominania tych którzy odeszli, tych bliższych i dalszych. W tym duchu w naszej szkole przystąpiliśmy do akcji „ Szkoła pamięta”.

Klasy od pierwszej do ósmej – pod okiem wychowawców – przygotowały krótkie prezentacje w formie wystawek, związane z postaciami ważnymi dla życia  naszego społeczeństwa i państwa. Prezentowane osoby dobraliśmy tak, by jak najszerzej reprezentowały różne okresy w naszej historii oraz różne dziedziny życia społecznego  i kulturalnego. Do zaprezentowania wybraliśmy więc: Kornela Makuszyńskiego, Janusza Korczaka, Tadeusza Kościuszkę, św. Jana Pawła II, Marię Skłodowską-Curie, Józefa Piłsudskiego, Fryderyka Chopina, Kazimiera Górskiego. Przez cały tydzień uczniowie będą mogli przywołać w  pamięci te osoby, przeczytać o ich osiągnięciach, zapoznać się z życiorysami – miejscem i rolą jaką odegrali w naszej historii.

Na zakończenie i podsumowanie tej akcji zaplanowaliśmy spotkanie literacko-muzyczne „ Spotkanie z jesienią w poezji i muzyce”.