Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Wizyta w Domu Kultury w Zagórzu

W dniu dzisiejszym dzieci z zerówki wybrały się do Domu Kultury w Zagórzu na zajęcia dotyczące folkloru i regionalizmu. Dzieci poznały stroje ludowe z różnych regionów Polski oraz regionalny strój krakowski. Z uwagą wysłuchały opowiadań o dawnych zwyczajach i tradycjach kultywowanych w naszej „małej ojczyźnie”, oglądały kroniki, albumy i pamiątki z dawnych lat oraz z ostatnich wydarzeń.

Bardzo ciekawą częścią spotkania okazały się warsztaty plastyczne, na których każdy wykonał dla siebie podstawkę z folklorystycznym wzorem.

Na podsumowanie zerówkowicze oglądnęli film o tradycjach i zwyczajach w naszym regionie. Panie prowadzące Dom Kultury zaprosiły dzieci do uczestnictwa w szerokiej ofercie zajęć. Bardzo dziękujemy.