Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

Zgodnie z tradycją szkoły, uczniowie klasy I pasowani są na czytelników biblioteki szkolnej –  w tym roku miało to miejsce 22 listopada. Sam moment pasowania poprzedzony został prezentacją zapoznającą pierwszaków z regulaminem i zasadami korzystania z biblioteki oraz modułu e-biblio. W takcie prezentacji uczniowie wykazali się dużą sprawnością w czytaniu oraz znajomością postaci ze znanych bajek. Po pasowaniu pierwszoklasiści po raz pierwszy  wypożyczyli w bibliotece wybrane przez siebie lektury, otrzymali pamiątkowe książki, dyplomy oraz karty biblioteczne.