Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Dzień Bezpiecznego Internetu

8 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzieci z zerówki zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez obejrzenie prezentacji multimedialnej a także zadań związanych z tym tematem. Liczyły, głosowały, kolorowały rytmy a także rozmawiały o pracy informatyka. Uczestniczyły też w burzliwej dyskusji na temat zalet i wad Internetu. Na koniec otrzymały medale Bezpiecznego Użytkownika Internetu.