Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie plastycznym – „Wiosna wokół nas”.

Przewodnim celem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej piękno otaczającej przyrody w okresie wiosny.

Cele konkursu:

1. Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci inspirowanych światem przyrody.

2. Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań  przyrodniczych u dzieci.

3. Stwarzanie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań   twórczych.

4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, talentu i wyobraźni dziecka.

5. Wymiana doświadczeń plastycznych.

6. Promowanie twórczości dziecięcej.

  • Każde dziecko może zgłosić do konkursu jedną pracę.
  • Technika wykonania prac: dowolna, płaska, format A4 lub A3
  • Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

– dzieci młodsze – przedszkole,

– dzieci starsze – klasy I-III.

  • Każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w metryczkę.

Wzór metryczki:

imię, nazwisko, wiek autora pracy, grupa/klasa

Termin oddawania prac: 8 kwietnia 2022r.

6. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania, pomysłowość, różnorodność wykorzystanych materiałów oraz zgodność z tematyką konkursu.

7. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy

8. Czas trwania konkursu: 21.03.2022r. – 8.04. 2022r.

9. Prace należy składać u wychowawców.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  dnia 12.04. 2022r. Lista laureatów dostępna będzie na stronie szkoły i fanpage’u.