Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi to największe święto ekologiczne na świecie. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. W dniu dzisiejszym również dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych świętowały Dzień Ziemi. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce ekologicznej, zabawy badawcze, turniej wiedzy ekologicznej, wykonano prace plastyczne, posadzono kwiaty w przedszkolnym ogródku oraz grano w grę planszową o tematyce ekologicznej. Na koniec młodsze przedszkolanki posprzątały teren placu zabaw a zerówkowicze ulice naszej miejscowości. Dzieci obiecały, że będą dbać o naszą Ziemię nie tylko od święta.