Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

„Rachmistrz matematyki”

Wielkie gratulacje dla Julii Kurpios i Magdy Stolarskiej. Wczoraj dziewczyny walczyły o tytuł „Rachmistrza matematyki”. Julia zajęła czwarte miejsce na najwyższym już szczeblu powiatu wielickiego, a Magda była piąta. Wyrazy uznania za pracę i wielkie brawa za tak wysokie wyniki.