Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Komunikat

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zagórzu informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023  odbędzie się 1 września 2022 r. o godz.10:00  na boisku szkolnym. Po spotkaniu ogólnym uczniowie wraz z wychowawcami przejdą do swoich sal lekcyjnych.

Od 1 września 2022 r. Zajęcia w Przedszkolu będą odbywały się od godz. 7:00 – 17:00,    w oddziale przedszkolnym Zerówka od godz. 7:30  – 16:00 w  sali nr 2, od 16:00 – 17:00 w Przedszkolu. Rodzice nie wchodzą na teren Przedszkola.

Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny odbędzie się 1 września o godz. 9:00 w Kościele w Staniątkach – udział indywidualny.

Joanna Hytroś

Dyrektor ZSP w Zagórzu