Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Zakończenie akcji „Kredkobranie”

W imieniu Szkolnego Klubu Wolontariatu dziękujemy wszystkim, którzy okazali wielkie serce i włączyli się w akcję „Kredkobranie”. Zebraliśmy pokaźną ilość przyborów szkolnych, które zostały już dostarczone do magazynów Fundacji Ignatianum w Krakowie. W niedługim czasie materiały zostaną przekazane uczniom w szkołach na Kresach.

Koordynatorką i pomysłodawczynią akcji w szkole była Lena Kuśmierczyk.