Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Praktyczne nauczanie techniki – metoda projektu

W nauczaniu przedmiotu technika najważniejszym celem jest opanowanie przez uczniów praktycznych metod działań technicznych. Metoda projektu zakłada znaczną samodzielność i odpowiedzialność uczestników, wdraża uczniów do planowania oraz organizowania pracy, a także dokonywania samooceny.

Z JAWI uczniowie tworzą ciekawe konstrukcje pływające, jeżdżące, latające, lampki, marionetki, przyborniki i wiele innych, dzięki przygotowanym w zestawie różnorodnym materiałom, takim jak: drewno, tworzywa sztuczne, metal, materiały włókiennicze, elektryczne i elektroniczne.

Wykonane do tej pory przez uczniów projekty to: wąż, lampka, marionetka, trójkołowiec, łódka, pająk. W tym roku uczniowie zmierzą się z nowymi projektami, takimi jak: przybornik, katamaran.