Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

„Szkoła pamięta”

Klasy I-III również włączyły się w akcję „Szkoła Pamięta”, w ramach której rozpoczęliśmy dzień od obejrzenia bajki patriotycznej o Marszałku Józefie Piłsudskim i rozmowy o tym, jak ważna jest pamięć o bohaterach narodowych. Następnie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz w miejscu pamięci, poświęconym Piłsudskiemu. Wszyscy uczniowie wykonali też piękne patriotyczne pracę plastyczne.