Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

„Szkoła pamięta”

Dzisiaj uczennice z klasy VIII zapaliły symboliczny znicz na grobie p. Józefa Czajkowskiego, który był bardzo związany z naszą szkołą. W latach 1898-1903, nauka w Zagórzu odbywała się w prywatnym mieszkaniu Józefa Czajkowskiego. Z jego to inicjatywy w 1903 r. powstała Rada Szkolna Miejscowa, która zajęła się zorganizowaniem szkoły Od 1.X.1903 r. czynności służbowe objęła nauczycielka Feliksa Gerlich. Warunki lokalowe i finansowe były bardzo ciężkie. Nie było budynku szkolnego, lekcje odbywały się w wynajętej sali. W tej sytuacji w 1908 r. mieszkańcy gminy zakupili stary budynek mieszkalny i zaadaptowali go na potrzeby szkoły. Powstała jedna duża klasa oraz mieszkanie dla nauczyciela. Po wielu latach starań Naczelnika Gminy Zagórze, a zarazem przewodniczącego Komitetu Budowy Szkoły, Józefa Czajkowskiego wybudowano nową szkołę. W dniu 30.VI.1930 r. odbyło się jej uroczyste poświęcenie. Szkoła otrzymała imię pierwszego Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego.