Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

„Szkoła pamięta”

Przedszkolaki również włączyły się w akcje „Szkoła pamięta”. W tym tygodniu dzieci poznały historię swojego regionu oraz opowiadały o swoich przodkach. Dzieci zapaliły znicz przy pamiątkowym dębię oraz tablicy, upamiętniającej zasłużonych bohaterów regionalnych i narodowych.