Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Święto Niepodległości

Wczoraj w przedszkolu uroczyście obchodziliśmy Święto Niepodległości. Dzieci w tym dniu przyszły odświętnie ubrane, podczas zajęć tworzyły piękne kotyliony w barwach narodowych oraz flagi. Główną częścią dnia był występ starszaków i zerówki dla młodszych dzieci oraz odśpiewanie hymnu o 11:11.