Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dzisiaj w przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W czasie zajęć dydaktycznych szczegółowo omówiliśmy prawa oraz obowiązki dzieci, które później utrwaliliśmy podczas zabaw ruchowych i plastycznych.