Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Poszukiwania św. Mikołaja w Kopalni soli w Bochni

Klasy młodsze tak bardzo lubią Mikołaja, że postanowiliśmy się spotkać z nim jeszcze raz w Kopalni soli w Bochni. W tym celu zwiedzając podziemne korytarze szukaliśmy ukrytych wskazówek, aż ostatecznie do niego dotarliśmy.